Միևնույն ճնշման և ջերմաստիճանի պայմաններում նմանատիպ անոթներից մեկը լցված է ազոտ գազով, իսկ մյուսը՝ ամոնիակով:
 
get_file.png
 
1. Որքա՞ն է գազերից յուրաքանչյուրի նյութաքանակը (մոլ), եթե անոթների զանգվածների տարբերությունը 162.25 գրամ է:
 
2. Որքա՞ն է դատարկ անոթի զանգվածը (գ), եթե ամոնիակով լցված անոթի զանգվածը 294.75 գրամ է:
 
 
Պատասխան 1.  մոլ
 
Պատասխան 2.  գրամ