2.97 գրամ զանգվածով հելիումը փակ անոթում տեղավորելիս անոթում ստեղծվել է \(P\) կՊա ճնշում: Նույն ջերմաստիճանի պայմաններում քանի՞ գրամ նեոն պետք է ավելացնել հելիումին, ճնշումն անոթում 3.2 անգամ մեծացնելու համար:
 
Հաշվարկները կատարել հազարերորդական թվի ճշտությամբ, իսկ պատասխանը տալ հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ:
 
 
Պատասխան՝  գրամ նեոն: