Ի՞նչ զանգվածով (գ) հելիում գազը \(400\) Կ ջերմաստիճանի և 4,15104 Պա ճնշման պայմաններում կզբաղեցնի 3.201 մ³ ծավալ (ընդունիր \(R=8,3\) Ջ/(մոլ·Կ)):
 
Պատասխան՝  գրամ հելիում: