Ի՞նչ ճնշում (Պա) կստեղծվի \(415\) մ³ ծավալ ունեցող փակ անոթում \(300\) Կ ջերմաստիճանի պայմաններում, եթե այն լցվի 31990 գրամ հելիում գազով (ընդունիր \(R=8,3\) Ջ/(մոլ·Կ)):
 
Պատասխան՝  Պա