Որքա՞ն է էլեկտրոնների թիվը հետևյալ՝ S2 իոնում:
 
Պատասխանում մուտքագրի՛ր իոնում էլեկտրոնների թիվը և տարրի կարգաթիվը (իրարից անջատիր ստորակետով և բացատով)՝