Գրված  տարրը՝ մագնեզիումը հանդիպում է \(24, 25, \) զանգվածային թիվ ունեցող կայուն՝ իզոտոպների ձևով:
 
Ո՞ր զանգվածային թիվ ունեցող իզոտոպն է ավելի տարածված, եթե մագնեզիում տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը \(24,3\) է:
 
Պատասխանում գրի՛ր ընտրած իզոտոպի զանգվածային թիվը`