Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Տարրական մասնիկների որոշում՝ տարրի իզատոպում 1Մ.
2. Ատոմի կառուցվածքի վերաբերյալ բաց թողած բառերի տեղադրում 3Մ.
3. Տրված էլեկտրոնների թվով որոշել քիմիական տարրը 1Մ.