Ստորև գրված շարքերից որո՞ւմ է ճիշտ ներկայացված  Cd48112   իզոտոպում պրոտոնների, էլեկտրոնների և նեյտրոնների թիվը: