Տարրի քիմիական նշանի արտասանությունն է՝ կուպրում:
 
Որոշի՛ր, թե նշված տարրի ատոմի էլեկտրոնային թաղանթում քանի՞ էլեկտրոն է առկա:
 
Պատասխանում նշի՛ր էլեկտրոնների թիվը՝