Նշված շարքում՝ լիթիում, անագ, բարիում, ոսկի, տելուր  ո՞րն է «հինգերորդ ավելորդ» տարրը:
 
Պատասխանում նշի՛ր ավելորդ տարրի կարգաթիվը.