Ստորև թվարկված տարրերի առաջացրած պարզ նյութերի որի՞ համեմատ են ազոտիոչ մետաղական  հատկություններն արտահայտված ավելի ուժեղ, իսկ որի համեմատ՝ ավելի թույլ:  
 
I) ածխածին
2) թթվածին
  
Պատասխան՝
 
ավելի ուժեղ՝
 
ի համեմատ:
 
ավելի թույլ՝
 
ի համեմատ: