Հաշվի առնելով կալիում տարրի դիրքը պարբերական համակարգում՝  կազմի՛ր նշված տարրի բարձրագույն օքսիդի և հիդրօքսիդի բանաձևերը:
 
Պատասխանում համապատասխանաբար մուտքագրի՛ր այդ միացությունների հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները (օրինակ՝ \(28\) և \(54\))`