Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. «Ավելորդ» տարրի որոշում 2Մ.
2. Նույն ենթախմբի տարրերի շարքի լրացում 1Մ.
3. Տարրի կարգաթվի և ենթախմբի որոշումը 3Մ.