Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. «Ավելորդ» տարրի որոշում 2Մ.
2. Տարրի կարգաթվի և ենթախումբի որոշումը 3Մ.
3. Նույն ենթախմբի տարրերի շարքի լրացում 1Մ.