Նշված տարրերից՝ \(Br, Ba, K, S\) ո՞ր երկու տարրի ատոմների միջև կովալենտային կապ կառաջանա:
 
Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը.