Տրված՝ JBr, տարրերի ատոմների միջև քիմիական կապի ընդհանրացված էլեկտրոնային զույգը տեղաշարժված է դեպի ...... ատոմը:
 
Ընտրի՛ր բաց թողած բառը և ավարտի՛ր վերը բերված նախադասությունը: