Հետևյալ շարքից  ընտրի՛ր սնդիկ տարրի քիմիական նշանը և հարաբերական ատոմային զանգվածը.