Ներկայացված շարքի՝ հելիում, կոբալտ, նիկել տարրերի քիմիական անվանումներին համապատասխան  մուտքագրի՛ր տարրերի քիմիական նշանները և հարաբերական ատոմային զանգվածները (ամբողջ թվի ճշտությամբ և իրարից անջատիր ստորակետերով ու բացատով):
 
Օրինակ՝  \(Ar(S)=32\)
  
 Պատասխան՝