Տրված ուրվագծում ո՞րն է բաց թողածը:
 
Կատարի՛ր վարժությունն ըստ հետևյալ օրինակի.  
                                           
Ալյումին  Aluminium  27  զ. ա. մ.  
                                       
Բարիում     զ.ա.մ.