Հետևյալ շարքի NaOH,KOH,LIOH,CsOH քիմիական բանաձևերով արտահայտվող նյութերից որի՞ հարաբերական մոլեկուլային զանգվածն է 56:

Պատասխանում մուտքագրի՛ր, թե ինչպե՞ս է կարդացվում այդ բանաձևը,
 
օրինակ՝ բարիում-հաշ-երկու