Ինչպե՞ս է կարդացվում հետևյալ նյութի՝ բարիումի հիդրիդի BaH2 բանաձևը:
 
Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը`