Միացությունը կազմված է մեկ ատոմ սիլիցիումից և երկու ատոմ մագնեզիումից
 
Նշված միացությունը ստանալու նպատակով ի՞նչ զանգվածային հարաբերությամբ պետք է վերցնել համապատասխան պարզ նյութերը, որպեսզի առանց մնացորդի փոխազդեն:
 
Պատասխանում նշի՛ր զանգվածների հարաբերությունը  (օրինակ \(7 : 4\))
 
Պատասխան՝