Գտի՛ր քանի՞ գրամ նոր նյութ է  (NH3) առաջացել, և նյութերից ո՞րն է ավելցուկով վերցված, եթե ելանյութերի  սկզբնական  զանգվածներն են՝
 
\(15\) գ ազոտ և \(3\) գ ջրածին
 
Ընտրի՛ր պատասխանը.