Նշված քիմիական բանաձևերով (NiSO4,NiCl2,Ni(NO3),NiO2) արտահայտվող միացություններից որի՞ մոլեկուլի  բաղադրությունում է մետաղ տարրի զանգվածային բաժինը \(45,38\) %
 
Պատասխան՝ նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածն է