Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Նյութի բաղադրության արտահայտումը քիմիական բանաձևի միջոցով 1Մ.
2. Նյութի զանգվածի և ավելցուկով վերցրած ելանյութի որոշում 6Մ.
3. Ատոմների թվի որոշումը նյութի որոշակի թվով մոլեկուլում 1Մ.
4. Փոխազդող պարզ նյութերի զանգվածների հարաբերության որոշում 4Մ.
5. Բանաձևն՝ ըստ քիմիական նշանների արտասանության և ատոմների թվի 3Մ.