Գրված երկտարր բարդ նյութը՝ ցեզիումի բրոմիդը կազմված է ցեզիում և բրոմ քիմիական տարրերի ատոմներից:
 
Նշի՛ր այն տարբերակը, որտեղ գրված է վերը նշված տարրերից մեկի քիմիական նշանը, իսկ մյուս տարրի՝ նշանի արտասանությունը: