Բերված  արտահայտություններից ո՞րն է համապատասխանում ազոտ  քիմիական տարրին:
 
Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը.