Ստորև ներկայացված արտահայտություններից ո՞րն է համապատասխանում քիմիական տարր հասկացությանը.
 
Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը.