Հետևյալներից ո՞ր  զույգի նյութերն են մետաղական:
 
Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը.