Ստորև գրվածներից ընտրի՛ր այն շարքը որում ներառված են միայն թթվային օքսիդներ՝