Ավարտի՛ր ստորև ներկայացված պնդումը ջուր նյութի և նրա մոլեկուլի (H2O) վերաբերյալ:
 
 Տաքացնելիս մեծ քանակությամբ ջերմություն է ......