Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

2Մ.
1. Նյութի լուծելիության որակական բնութագրի ընտրությունը 1Մ.
2. Նյութի լուծելիության փոփոխության որոշումը՝ ըստ ջերմաստիճանի փոփոխության 1Մ.