Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

3Մ.
1. Գազի խտության հաշվումն ըստ նրա մոլային զանգվածի 1Մ.
2. Առաջին գազի հարաբերական խտությունն ըստ երկրորդ գազի 1Մ.
3. Հավասար մասնաբաժիններով տարբեր գազերի խառնուրդի մոլային զանգվածի հաշվումը 1Մ.