Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

3Մ.
Պղնձի (\(II\)) նիտրատի ջերմային քայքայումն ընթանում է ըստ հետևյալ ռեակցիայի հավասարման.
 
2Cu(NO3)2t2CuO+4NO2+O2
 
1. Որքա՞ն է 3.66 մոլ աղի քայքայումից ստացված գազային խառնուրդի ծավալը (լ,ն.պ.):
Պատասխանը ներկայացրու՛ հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ:
 
2. Որքա՞ն է պարզ նյութի քանակը (մոլ) գազային խառնուրդում:
Պատասխանը ներկայացրու՛ հազարերորդական թվի ճշտությամբ:
 
Պատասխան 1.՝  լիտր
 
Պատասխան 2.՝  մոլ