Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

2Մ.
1. Քիմիական հավասարումով արտահայտվող երևույթի ընտրություն 1Մ.
2. Նյութերի նյութաքանակների որոշումն՝ ըստ քիմիական ռեակցիայի հավասարման 1Մ.