Որոշի'ր ստորև գրված քիմիական ռեակցիայի տեսակը.
 
2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2
 
Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը.