Ըստ ստորև գրված ալյումինի այրման ռեակցիայի ջերմաքիմիական հավասարման  հաշվի՛ր որքա՞ն ջերմություն (կՋ) կանջատվի \(1,35\)  գ ալյումինը թթվածնում այրելիս:
                           
 4Al(պ)+3O2(գ)=2Al2O3(պ)+1670 կՋ
 
Պատասխան`  \(կՋ \)