Որոշի՛ր քանի՞ գրամ պղնձի\((II)\) օքսիդ (\(CuO\)) կառաջանա \(40\) գ թթվածնի (Օ2) և \(144\) գ պղնձի (\(Cu\)) փոխազդեցությունից:
 
Պատասխանում գրի՛ր.
 
ա) ավելցուկով վերցված նյութի չօգտագործված նյութաքանակը (մոլ)
 
 
 
բ) ռեակցիայի հետևանքով առաջացած պղնձի (\(II\)) օքսիդի զանգվածը  
  
\(m (CuO) =\)  գ