Ստորև գրված  շարքերից ընտրի՛ր այն շարքը, որում գրառված  նյութերի ագրեգատային վիճակները (ձախից աջ) և ջերմէֆեկտը համապատասխանում են 2KClO3=2KCl+3O2 ջերմակլանիչ քիմիական ռեակցիայի ջերմաքիմիական հավասարմանը: