Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4Մ.
1. Հիմնային օքսիդ չառաջացնող տարրի ընտրությունը 1Մ.
2. Տրված օքսիդին համապատասխանող հիդրօքսիդի բանաձևի որոշումը 2Մ.
3. Օքսիդի անվանումը ըստ բանաձևի 1Մ.