Որոշի՛ր խառնուրդի զանգվածը (գ), որը պարունակում է  1.27 մոլ ֆտոր և 1.67 մոլ թթվածին:
  
Պատասխան`  \(m\) ( խառնուրդ) \(=\) գ