Թթվածին տարրի վերաբերյալ ստորև ներկայացված պնդումներից ընտրի՛ր ճիշտը.