Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4Մ.
1. Թթվածին քիմիական տարրի վերաբերյալ ճշմարիտ պնդման ընտրությունը 1Մ.
2. Թթվածին պարզ նյութի վերաբերյալ պնդման մեջ բաց թողած բառի լրացում 1Մ.
3. Թթվածին պարունակող խառնուրդի զանգվածի որոշում՝ ըստ բաղադրիչների նյութաքանակի 2Մ.