38_02 (1).jpg
 
Ավարտի՛ր ստորև գրված քիմիական ռեակցիայի ուրվագիրը և որպես պատասխան ներկայացրու՛ քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը:
 
RbOH+SO2....+....
 
Պատասխան՝