Ընտրի՛ր, թե ինչ արժեքներով են բնութագրվում ալկալիական մետաղի՝ նատրիումի ատոմի վալենտային էլեկտրոնը բնութագրող գլխավոր և օրբիտալային քվանտային թվերը: