1-29.png
Ավարտի՛ր ստորև բերված քիմիական ռեակցիայի ուրվագիր և որպես պատասխան ներկայացրու՛ ռեակցիայի հավասարման քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը:
 
Al+Cl2
 
Պատասխան՝