Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Ալյումինի իոնի էլեկտրոնային բանաձևի որոշում 1Մ.
2. Ալյումինի կարբիդի արգասիքների բանաձևերի որոշում 4Մ.
3. Ալյումինի հալոգենիդի զանգվածի որոշում 5Մ.
4. Ավարտել ռեակցիայի հավասարումը 2Մ.