himiya_01.gif
 
1. Ո՞ր աղի ջրային լուծույթից երկաթը դուրս կմղի մետաղին:
 
 
2. Որոշի՛ր ռեակցիայի հետևանքով դուրս մղված մետաղի զանգվածը, եթե լուծույթը պարունակում էր 0.7 մոլ աղ, իսկ երկաթը վերցված էր ավելցուկով:
 
Պատասխան՝  գ: