Բարդության աստիճանը
00:07:00
1. Նյութի ընտրությունը, որի քայքայումից ստացվում է ածխածնի (IV) օքսիդ 1Մ.
2. Ածխածնի (IV) օքսիդի և շիկացած ածխի փոխազդեցությունից առաջացած գազի ծավալի որոշումը 2Մ.