icon.jpg
 
Ազոտի\((II)\) օքսիդը ստացվում է նոսր ազոտական թթվի և ցինկի փոխազդեցությունից: 
 
Գրի՛ր համապատասխան ռեակցիայի հավասարումը, և որպես պատասխան ներկայացրու անջատված գազի ծավալը, եթե ռեակցիայի ընթացքում օքսիդացել է 0.72 մոլ մետաղ:
 
Պատասխան՝