Քլորաջրածին և աղաթթու:
images (2).jpg
 Քլորաջրածնի մոլեկուլի մոդելը
Քլորածրածնի ստացումը լաբորատորիայիում:
Լաբորատորիայում քլորաջրածին ստանում են խիտ ծծմբական թթվի (\(70\)%) և բյուրեղական նատրիումի քլորիդի փոխազդեցությունից:
 
download.png
 
Թույլ տաքացման պայմաններում ռեակցիան կանգնում է թթու աղի առաջացման փուլի վրա.
 
NaCI(չոր) +H2SO4(խիտ) =NaHSO4+HCI

Ուժեղ տաքացնելիս ստացվում է նատրիումի սուլֆատ.
                                
2NaCI + H2SO4= Na2SO4 + 2HCI
 
images.jpg
 Քլորաջրածնի ստացումը
 
Աղաթթուն՝ քլորաջրածին գազի ջրային լուծույթն է, հետևաբար՝ արտահայտվում է նույն քիմիական բանաձևով՝ \(HCl\)
 
images (4).jpg
           Աղաթթու
 
Սովորաբար օգտագործում են խիտ աղաթթու, որում քլորաջրածնի զանգվածային բաժինը \(37\) % է: Խիտ թթուն խոնավ օդում ծխում է:
 
images (3).jpg 
     Ծխացող աղաթթու
Աղբյուրները
Լ.Ա.Սահակյան և ուրիշներ, քիմիա 9, Երևան 2015